Happy Nowrooz 1392

Happy Nowrooz 1392

 

به لطف خداوند منان وآفریننده همه زیبائی ها ی خلقت ، بهاری دیگر از راه رسید وبرای همه ما نوید شکوفایی وامید در عرصه های مختلف زندگی را به ارمغان آورد. حلول سال نو همواره فرصتی برای نو شدن انگیزه ها و تقویب اراده های انسانی در عرصه های مختلف بوده ودر این میان مرور دوباره اهداف پیش رو برای حرکت هر سازمان به سمت آن اهداف،ضرورتی اجتنات ناپذیر است.

   حس آمدن نوروز ما را از ورطه روزمرگی به ایجاد انگیزه در تغییر رفتار رهنمون می سازد،  امید است این احساس بیش از پیش مایه تفکر و دگوگونی شود تا امروزوفردایمان را درسایه الطاف الهی با حرکت به سوی کمال انسانی بسازیم.

          خداوند را شاکریم که سالی که گذشت با همه فراز و نشیب هایی که داشت سالی پر خیر و برکت و همراه با سرور و بهروزی برای مشتریان و همکاران‌مان بود .این شرکت افتخار دارد در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، باتلاش مضاعف در خدمتگزاری به مردم شریف و فهیم ایران کارنامه موفقی از خود به جای بگذارد واین جز با شایستگی وتلاش مستمر وچشمگیر پرسنل امکان پذیر نبوده است.

          آرزو دارم در سال جدید با نصب العین قراردادن  منویات مقام معظم رهبری و همتی والاتر با برنامه ریزی دقیق و اصولی وتوجه به اصول ومبانی اعتقادی واخلاقی جمهوری اسلامی ایران ، بتوانیم خدمتگذار خوبی برای ملت شریف ومتدین  کشورمان باشیم ورضایت مردم که همان رضایت خداوند کریم را بدست آوریم .

امید است که در سال حماسه‌سیاسی-حماسه اقتصادی بتوانیم به صورت مستحکم‌تر از قبل، بتوانیم نیازهای مشتریان‌مان را به صورت کامل برآورده کنیم.

برای تمامی ایرانیان به‌خصوص مشتریان‌مان آرزوی سالی پر از موفقیت را داریم.

مدیریت و پرسنل شرکت فنی‌مهندسی بینا